Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини – провайдер № 039 БПР в Україні згідно постанови КМУ від 14 липня 2021 року № 725
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F4sPSsTIApG5unDSIu5y6wIyxNnGA7bq/edit#gid=1089264369

01 січня 2022 року набрало чинності Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я

Безперервний професійний розвиток працівників сфери охорони здоров’я – регулюється наступними документами:

· Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я» Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1036 від 29.09.2023 та
№ 1314 від 15.12.2023 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-п#Text

· Кількість балів учаснику заходу БПР нараховується згідно із наказом МОЗ України від 22.02.2019 N 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів». – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text

· Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах. – https://drive.google.com/file/d/121nXXcW_suKbBpJvuL1znTw6JTs3bnME/view

· Методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я. – https://drive.google.com/file/d/1fmNVNQH8W8A1ebujS2iklMpVYBOo8NcX/view

· Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг – https://drive.google.com/file/d/1pU67vR2TdNlQJYsAOMkqAeWyNk_9yu3R/view

· Контролюючий орган – https://www.testcentr.org.ua/uk/bpr

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАХОДІВ БПР
За 20 робочих днів до початку заходу Провайдер подає Адміністратору інформацію про заходи за посиланням: https://forms.gle/7u6ZDvFwCNSN3aJ8A – заходи 2024 року

СЕРТИФІКАТИ
Сертифікати видаються Провайдером після завершення заходу БПР

ОБЛІК БАЛІВ БПР
Після проведення заходу, для здійснення обліку балів БПР, Провайдер надсилає Адміністратору дані про нарахування балів шляхом заповнення форми за посиланням: https://forms.gle/iMFBVRhYAEHxQW5R9 – заходи 2024 року