Виписка з державного реєстру

Витяг з державного реєстру

Відомості з державного реєстру

Довідка про відкриття рахунку

Протокол загальних зборів

Рішення про присвоєння неприбутковості

Статут

Методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА НЕДОПУЩЕННЯ ЗАЛУЧЕ

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів дока