Commities

FACULTY

 • Karl Schaller (Switzerland)
 • Francesco Zenga (Italy)
 • Oliver Bosinov (Switzerland)
 • Tomasz Mandat (Poland)
 • Ali Zomorodi (USA)
 • Sergei Spektor (Israel)
 • Vladimir Aleksievets (Belarus)
 • Volodymyr Smolanka (Ukraine)
 • Anatolii Son (Ukraine)
 • Mykhailo Kostiuk (Ukraine)
 • Kostiantyn Kostiuk (Ukraine)
 • Andrii Sirko (Ukraine)
 • Volodymyr Moroz (Ukraine)
 • Yurii Yaminski (Ukraine)
 • Oleksandr Dukhovsky (Ukraine)
 • Oleksandr Voznyak (Ukraine)

ORGANIZING COMMITEE

 • Oleksandr Voznyak
 • Oleg Maydannyk
 • Andrii Lytvynenko
 • Roman Ilyuk
 • Iaroslav Zynkevych
 • Bohdan Manyak