XXI CENTURY PSYCHIATRY: A GLOBAL IMPACT ON MODERN SOCIETY AND
NEW PRACTICES IN THE FIELD
VIII Annual Psychiatric International Conference WPA Co-sponsored
ПСИХІАТРІЯ XXI СТОЛІТТЯ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА СУЧАСНЕ
СУСПІЛЬСТВО ТА НОВІ ПРАКТИКИ НА МІСЦЯХ
VIII міжнародна науково-практична конференція WPA Co-sponsored