ПРО НАС

 

Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я України» було створено у 1984 році як Українську філію Всесоюзного науково-дослідного інституту загальної та судової психіатрії ім. В.П. Сербського. До 07.08.2018 Інститут мав назву «Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України» (УНДІ ССПН МОЗ України). Під цім іменем Інститут найбільш відомий у наукових колах України та світу.

Інститут займає провідні позиції у державі у питаннях соціальної і судової психіатрії та працює у напрямах удосконалення організації системи охорони психічного здоров’я, розробці сучасних науково обґрунтованих методів  профілактики, лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб з вадами психічного здоров’я, в тому числі і в наслідок вживання психоактивних речовин, з метою відновлення їх повноцінного функціонування у суспільстві.

У своєї діяльності Інститут керується пріоритетними напрямами наукової та соціальної політики, визначеними відповідними Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, потребами практичної охорони здоров’я.

Сьогодні у колективі Інституту працює 43 співробітника, з яких  наукових працівників - 32 (у тому числі 8 докторів медичних наук, 9 кандидатів медичних наук та 3  кандидати психологічних наук), які працюють над актуальними проблемами у сфері соціальної психіатрії (медико-соціальні проблеми терапії психічних розладів у дорослих, дітей та підлітків, психосоматична медицина, дитяча психіатрія, примусові психіатричні заходи, психіатрична допомога засудженим), комплексної судово-психіатричної експертизи та психіатрії залежностей (хімічні та нехімічні форми адикції – проблеми профілактики залежності від психоактивних речовин, тютюну, азартних ігор, Інтернету).

У складі Інституту – 6 наукових відділів, у рамках яких у 2018 році виконуються 4 прикладних науково-дослідних робіт.

В Інституті функціонує консультативно-поліклінічне відділення, співробітники якого надають висококваліфіковану амбулаторну консультативно-діагностичну та лікувально-профілактичну допомогу населенню України, переважно - особам з діагностично складними та резистентними до лікування формами психічних розладів та їх ускладненнями.

Судово-психіатричними експертами Інституту проводяться повторні та особливо складні судово-психіатричні експертизи у цивільному та кримінальному процесах.

В Інституті видається фаховий журнал «Архів психіатрії».

В Інституті функціонує Спеціалізована вчена рада К 26.620.01 з правом проведення захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 14.01.16 – «Психіатрія».

Науково-практична діяльність Інституту здійснюється як на теренах України, так і на міжнародному рівні – спільно з провідними науковцями Німеччини, Великобританії, Литви, Франції, Португалії, Іспанії, Італії, Польщі, США, Норвегії.

На базі Інституту з листопада 2017 р. працює Центр обміну технологій в сфері залежностей, за підтримки Управління з питань психічного здоров’я та залежності (SAMHSA), Департаменту здоров'я і соціальних послуг Федерального Уряду США, в межах проекту “Міжнародний надзвичайний план Президента щодо зменшення тягаря СНІД та створення Центрів обміну технологій в сфері залежностей”.

 

 

 

ОРГАНІЗАТОР КОНГРЕСУ ТА КОНТАКТИ З ПРИВОДУ УЧАСТІ

 

Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини “РІМОН”

Україна, Київ,   01001, Бізнес центр «Панорама»

Вул. Велика Житомирська, 20, 7 пов. ,

тел/факс: +380445375277

E-mail: foundation@rimon.in.ua

 

технічний організатор

 

ТОВ "Проджект ІНН"

http://projects-inn.com/

E-mail: irina.gruzd@projects-inn.com