УАН конференція «Цереброваскулярна нейрохірургія», 7-9.09.2023”