УКР  ENG

тези доповідей

В рамках роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей. Запрошуємо Вас подати тези до 10 травня 2019 року. Вартість однієї публікації тез (2100 символів) складає 350 грн.

Тези будуть опубліковані в журналі PainMedicine (Медицина болю) №1/2019. Ознайомтеся, будь ласка, з вимогами до оформлення тез нижче:

 

Параметри оформлення:

• мова – англійська, українська, російська;

• міжрядковий інтервал – 1,5 пт;

• шрифт – Times New Roman;

• розмір шрифту – 14 пт (в текстовому редакторі Microsoft Word);

• поля – по 2 см з усіх боків, вирівнювання – за шириною;

• обсяг тез не повинен бути більший за 300 слів або 2100 символів разом з пробілами.

НАЗВА (друкується жирним шрифтом з вирівнюванням посередині без відступів), Іванов І.І., Петров П.П., Назва закладу, місто, країна, (для кожного співавтора окремо);

електронна адреса;

(Нижче перераховані підзаголовки подаються з нової стрічки, без абзацу, напівжирним виділенням)

Актуальність;

Мета дослідження;

Матеріали та методи;

Результати дослідження та їх обговорення;

Висновки;

Перспективи подальших досліджень: 1-2 речення;

Ключові слова: від трьох до п'яти ключових слів;

Конфлікт інтересів.

 

Важливі примітки:

1. Комерційні назви медикаментозних засобів, закладів охорони здоров'я, апаратури, фірм-виробників у тексті тез, а також доповідей повинні бути відсутніми, наявність комерційної складової повинно бути вказано у підрозділі «Конфлікт інтересів».

2. Автор несе відповідальність за зміст представлених публікацій, достовірність результатів і дотримання наукової доброчесності; тези, що не відповідатимуть вказаним вимогам чи надіслані без заяви, братися до уваги не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез відповідно до тематики конференції і вимог оформлення матеріалів.

3. Всі абревіатури повинні бути розшифровані, цитування наводити слід у дужках з зазначенням першого автора та року публікації, одиниці виміру – згідно з класифікацію СІ.

4. Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних і орфографічних помилок, файлів у режимі «рецензування і виправлення»; виділень кольоровими відтінками тощо.

5. При наборі не використовувати переноси (у т.ч. розставлені вручну). Забороняється використовувати "-" для розстановки переносів слів.

6. Слідкувати за правильністю написання індексів у словах. Наприклад: вітаміни (В6, В9, В12 і т. ін.), хімічні формули (H2S; ССl4, тощо ), іони (Na+, Са2+ і т .д.), ізотопи, математичні вирази та ін.

7. Слова, написані латиною, виділяти курсивом (C. Albicans, Helicobacter руlоrі тощо).

8. Щодо покращення рівня технічної підготовки тексту: при вираженні числових діапазонів між цифрами ставиться тире "–" (без пробілів), а не дефіс "-" , і взагалі, дефіс не повинен вживатися з пробілами у якості тире.

9. При форматуванні матеріалів, наполегливо просимо намагатись замість звичайного пробілу застосовувати нерозривний пробіл (комбінація клавіш Ctrl+Shift+пробіл) у випадках:

- поряд з цифрами;

- перед і після всіх математичних знаків (+, -, :, ×, ±, <, >, тощо);

- перед позначеннями дозувань (мл/кг, г, мг/кг, ОД, МО тощо), концентрацій (г/л, ммоль/л тощо), часу (міс., с, хв.), відсотків (%), температури (°С), інших фізичних та математичних величин;

- при написані прізвищ та ініціалів.

10. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора (якщо автор надсилає декілька робіт – відповідно нумерувати, наприклад: «ІвановІІ_01.doc» або «ІвановІІ_02.docx»).

 

Ваші тези просимо надсилати на електронну адресу: foundation@rimon.in.ua

 

У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних з написанням тез для конференції, прохання звертатися до організатора, – Благодійної організації «Благодійний фонд розвитку інновацій медицини «РІМОН»,

тел./факс +38 (044) 537 5277, +38 (050) 448 9338,

e-mail: foundation@rimon.in.ua, http://rimon.in.ua/ipain2019

 

 

 

 

ОРГАНІЗАТОР КОНГРЕСУ ТА КОНТАКТИ З ПРИВОДУ УЧАСТІ

 

Благодійний Фонд Розвитку Інновацій Медицини “РІМОН”

Україна, Київ,   01001, Бізнес центр «Панорама»

Вул. Велика Житомирська, 20, 7 пов. ,

тел/факс: +380445375277

E-mail: foundation@rimon.in.ua

 

технічний організатор

 

ТОВ "Проджект-ІНН"

http://projects-inn.com/

E-mail: irina.gruzd@projects-inn.com